top of page
מערכת שעות.jpg

.השיעורים בסטודיו ברובם שיעורים פרטיים וזוגיים
במערכת השעות תוכלו לראות מתי כל אחד/ת מהמורות/ים מלמד
.ההשתתפות בשיעורים היא בהרשמה מראש בלבד

bottom of page