top of page

סרטונים לתרגול ביתי

לתקופה הלא פשוטה שעוברת על כולנו מאז פרוץ מגיפת הקורונה

אנחנו מציעים לכם כמה סרטונים לתרגול ביתי, אנא שימו לב לשמור על עצמכם בתירגול

 לא לעשות שום דבר מתוך כאב או מאמץ גדול מידי

מומלץ לצפות תחילה בתרגיל במלואו ורק לאחר מכן לבצע אותו

תירגול נעים

תרגול על מזרן

כמה תרגילים פשוטים לחימום והנעה של הגוף

תוכלו לתרגל על מזרן בבית 

שימו לב שאפשר להיעזר בכרית או מגבת מגולגלת

מתחת לראש או מתחת לברכיים בעת הצורך

תרגול על גליל

אנחנו מאוד אוהבים את העבודה על הגליל 

כמה תרגילים פשוטים שאנחנו מתרגלים בסטודיו 

ובמידה ויש לכם גליל בבית תוכלו לתרגל בקלות

bottom of page